11 اسفند 1402 ساعت 12:43

                    فهرست اعضاء زیرمجموعه انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای مسافربری مشهد

      نام شرکت                                مدیر عامل                                        شماره تماس

1 ) میهن نور                            آقای محمود امانی                                  09151118021

2 ) پیک صبا                            آقای سروش وارسته                               09151102212

3 ) آسیا سفر طوس                    آقای سید هاشم بنی هاشمی                     5907 111 0915

4 ) پایاسیرایرانیان                     آقای حمیدرضا نوری راد                          09152736981

5 ) اشراف سیر ایرانیان                خانم مهتاب ریگی                                 09150027857

6 ) ایران پیما                           آقای غلامرضا احمدی                              09155166055

7 ) ایمن سفر ایرانیان                 آقای عباسعلی سیرجانی                            09155140578   

8 ) ماکان سفر توس                   آقای امید صباغ اوف                

9 ) فتح شمال شرق                    آقای امیرسعید خادمیان                             09151131990

10 ) جوان سیر ایثار                  آقای سید حمزه موسوی                            09151126081

11 ) اکباتان سفرتوس                 آقای سید حسام بنی هاشمی                        09151158983

12 ) گشتاسب سفر ایرانیان           آقای سید علی وارسته                             09151102930

13 ) سعادت                             آقای سعید اردکانی فرد                            09151161797

14 ) سیروسفر                         آقای محمدحسام آسیابان                           09153106620

15 ) سفر سیر آریا                     آقای سید مسعود وارسته                         09154555070

16 ) شماره یک مشهد                 آقای محمدرضا پزشکی                           09151154073

17 ) شماره 15ترابر بیتا              آقای محمد رهنما                                  09151108202

18 ) عدل مشهد                        خانم آزاده میرکمالی                               09151159732

19 ) کیان سفرپاسارگاد                آقای حسین زارع                                  09151050689

20 ) آرام پیمای خراسان              آقای جواد میرسمیع یزدی                        09151113768

21 ) گیتی پیما                          خانم فرناز زارع حقیقی                           09151131217

22 ) لوان نور مشهد                   خانم هانیه رئوفی مقدم                           09155144710

23 ) آریاسفر آسیا                      آقای بهزاد مهاجری                              09151162484

24 ) همسفرچابکسواران              آقای شمس الدین جلالی                          09151670075

25 ) پیک معتمد مشهد                 آقای مصطفی میرسمیع یزدی                   09151218959

26 ) عارف سیر جاوید                آقای علی حسینعلی زاده                          09155095145

27 ) تک سفر مشهد-کلات             آقای سید حامد هاشمی دربند                   09390459149 

28 ) شعبه تک سفر مشهد- کلات     آقای شهاب قوامی دربندی                    3110 313 0915    

29 ) دره نادر کلات                     خانم زهرا ساقی                                  09393219611

30 ) ساسان سفر توس                 خانم فریده بهرام زاده                          09155144599

31 ) شعبه تک سفر کلات در گلبهار  خانم سارا مینایی                    

32 ) شعبه آسیاسفر در گلبهار         خانم فاطمه پورعباس            

33 ) شعبه روستایی میامی             آقای محمدرضا زاهدی نسب                   

34 ) شعبه روستای لاین - کلات       آقای پیمان رحمانی خاکستر                   09155239887

35 ) شعبه شرکت چناران               آقای امین زارع                   

36 ) مسافربری چناران                 آقای قربانعلی زارع                             09151111051

37 ) مینی بوس رانی شمال خراسان  آقای محمدرضا شوریان                       09153108545

38 ) صائب سفر                         آقای علی اکبر ملکانی                         09153115461

39 ) آسیا سیر فریمان                  آقای جواد جامی زاده                          09153174217

40 ) دوستان فریمان                   شهناز روح آبادی                               09158916686

41 ) عدل سرخس                      جلیل فخری                                      09303152438

42 ) میهن نور آریا سرخس          عباس قبادی                                       0915513066 

43 ) پارسا سیر بینالود               رضا کمال شهسوار                              09151130557

Back to Top

Template Design:Dima Group