11 اسفند 1402 ساعت 12:38

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز دفتر فروش بلیت سطح شهر

 

1- عکس 4*3 متصدی دفتر 3 عدد

2- تایید کارکرد دفتر از صدور مجوز تا خاتمه مجوز و کامل کردن فرم عملکرد دفتر

3- درخواست کتبی شرکت مسافربری به انجمن جهت معرفی مجدد متصدی دفتر

4- کپی آخرین آگهی تغییرات و کپی پروانه فعالیت شرکت مسافربری طرف قرارداد

5- در صورت ملکی بودن مکان مورد نظر باید کپی سند ملک به انجمن ارائه گردد و در صورت استجاری بودن نکات ذیل کاملا رعایت شود :

در قسمت مستاجر در قولنامه باید حتما نام شرکت مسافربری و نام مدیرعامل قید شود و همچنین مدت اجاره باید 12 ماه باشد. در قسمت امضاء مستاجر مهر و امضاء شرکت باید قید شود. 

در داخل قولنامه حتما ذکر شود این مکان صرفا جهت فروش بلیت اتوبوس بین شهری می باشد.

6- اصل مجوز قبلی دفتر

7- رسید شرکت در کلاسهای قوانین و مقررات متصدیان دفاتر فروش بلیت  

 

Back to Top

Template Design:Dima Group