10 مهر 1401 ساعت 04:49

حضور ریاست شورای اسلامی شهر مشهد و رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد در پایانه های مسافربری مشهد و تبریک روز حمل ونقل به  رانندگان و خدمت گزاران این عرصه به همراه مدیرعامل سازمان

به گزارش اداره روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد ریاست شورای اسلامی شهر مشهدهمراه با  رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک این شورا درپایانه های مسافربری مشهد حضور یافته و ضمن تبریک روز حمل ونقل به  مدیریت ، کارکنان ، رانندگان و کلیه خدمت گزاران این عرصه با اهداء گل به ایشان از تلاش خستگی ناپذیر کلیه عوامل  بویژه ارائه خدمات در پایان ماه صفر تشکر و  قدر دانی نمودند .
شرکتهای مسافربری ، تاکسیرانی درون شهری ، جایگاه های سوار شدن و مکان استقرار رانندگان  ، دفتر انجمن صنفی رانندگان و بی ارتی اتوبوسرانی از جمله مکانهایی بود که  ریاست شورای شهر مشهد حضور یافتند و از عوامل حاظر در این مکانها با اهداء گل تجلیل نمودند .

Back to Top

Template Design:Dima Group